installatie

Bij voorkeur maak ik gebruik van de eigen installatie, zowel geluid als licht.

Er zijn twee mogelijkheden voor het plaatsen van een installatie:

  • voor een dansvloer van ca. 10x10 meter (of groter) zijn er geluidsboxen op standaards;
  • voor een dansvloer van ca. 6x6 meter is een opstelling met kleinere boxen op standaards functioneel;
  • voor de muziekpresentatie gebruik ik dezelfde boxen op standaards.

De dansvloer bevindt zich altijd tussen een opgestelde tafel met audioapparatuur aan de ene kant en twee boxen, links en rechts, aan de andere kant. Hierdoor is het geluid het sterkst op de dansvloer en is er een relatief laag geluidsvolume achter de boxen, gunstig voor de niet dansende gasten.

De dansvloer wordt "aangewezen" door een of twee meerkleurige lampen met lichteffecten.

Twee microfoons zijn beschikbaar, waarvan een desgewenst op statief.

Indien een podium op de lokatie aanwezig is zal ik daar gebruik van maken.


voorgesprek

Voor kennismaking, het inventariseren van de wensen, zowel in het algemeen als wat betreft de muziekkeuze, de prijs en de tijden is een voorgesprek wenselijk.
Bij voorkeur op de lokatie waar het feest of de muziekpresentatie plaatsvindt, zodat ook die kan worden beoordeeld.


prijs

De prijs van het dansfeest is afhankelijk van de plaats, het aantal uren van het feest en de grootte van de genodigde groep. De prijs varieert tussen de € 275 en € 400.

De prijs voor de muziekpresentatie bedraagt € 150 in geval van een commerciële activiteit. Bij andere gelegenheden geldt de onderling overeengekomen vergoeding.